Algemene voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

Door u in te schrijven voor de Keshercursus® gaat u met ons een overeenkomst aan. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat u precies weet wat u van ons en wij van u mogen verwachten. Die afspraken hebben wij voor u op een rijtje gezet. Mochten er voor u specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. U kunt zich op verschillende manieren inschrijven: telefonisch, per email, schriftelijk of via internet. Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Betalingsmogelijkheden

Het cursusgeld dient uiterlijk vóór de tweede les voldaan te zijn.

Vul uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk in, uw adresgegevens dienen exact overeen te komen met de gegevens die bij de bank staan geregistreerd. U zet uw handtekening en wij doen de rest. Vermeld duidelijk de locatieplaats waar u de Keshercursus® gaat volgen.

Wanneer niet volgens afspraak wordt betaald, kan Stichting CFI NEDER-LAND u uitsluiten van het verder volgen van de Keshercursus®. Dit betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen u en de Keshercursus® is beëindigd. Als de Keshercursus® over moet gaan tot een incasso-procedure, zijn de daarmee gepaard gaande kosten voor uw rekening.

Gebruik van het lesmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal blijven te allen tijde bij de Stichting CFI NEDERLAND. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor uw eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

We doen er alles aan om fouten te voorkomen

In het lesmateriaal van de Keshercursus® kunnen zich onvolkomenheden voor doen, door externe omstandigheden, zoals bij het drukwerk, typefouten etc. Wij stellen het op prijs indien u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte wilt stellen.

Voortijdig beëindigen

Het kan voorkomen dat u onverhoopt en met gegronde redenen de Keshercursus® niet kunt afmaken. Indien u de cursus in zijn geheel heeft betaald, mag u de niet-gevolgde lessen inhalen op een andere cursuslocatie.
Dit dient dan wel vooraf te worden overlegd.

Keshercursus®, levende cursus

De Keshercursus® is een ’levende’ cursus. Dat betekent dat op het moment dat u deze cursus volgt de inhoud door aanvullingen zou kunnen wijzigen. Ieder half jaar worden er evaluaties gehouden om de Keshercursus® nog beter te maken.

Promotie en uitdragen Keshercursus®

Promotie, reclame-, advertentie- en andere externe informatie uitdrukkingen mogen alleen na schriftelijke toestemming van Stichting CFI NEDERLAND. Dit geldt ook voor het benaderen van tijdschriften, dag- en weekbladen, advertentie-, gemeente-, informatiebladen, etc.

Kesherfolder

Op te verspreiden Kesherfolders mogen binnen de daartoe beschikbare ruimte uw adresgegevens of de adresgegevens van de cursuslocatie worden gedrukt of geprint.
Veranderen van teksten, logo en/of andere uitingen zijn niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Stichting CFI NEDERLAND.

Veranderen van cursuslocatie

Soms kan het voorkomen dat u op een lesdag/avond niet op uw cursuslocatie kunt zijn. Omdat alle cursussen identiek zijn mag u deze ook volgen op een andere dan uw eigen cursuslocatie. Wel dient bij absentie de coördinator van uw cursuslocatie van tevoren hier-van op de hoogte te worden gesteld. Deze neemt ook contact op met de cursuscoördinator van de door u gewenste cursuslocatie. Alleen dan kunt u de verzuimde les inhalen.
Het kan ook zijn dat u, door bijvoorbeeld ziekte, meerdere lessen niet kunt volgen. Dit zal dan geregistreerd moeten zijn bij uw Keshercursus® coördinator van uw locatie om in aanmerking te komen voor het volgen van de cursus op een andere locatie of op een later tijdstip.

Keshercursus® certificaten

Keshercursus® certificaten worden uitgereikt indien u alle lessen van de Keshercursus® heeft gevolgd.*
U dient bij inschrijving uw naam duidelijk op te geven aan de cursuscoördinator, precies zoals u deze op het certificaat wenst te zien afgedrukt. Een certificaat wordt slechts éénmaal uitgereikt.

Mocht u toch een verkeerde tenaamstelling hebben opgegeven en u hiervoor een nieuw certificaat wilt ontvangen, zijn hieraan kosten verbonden ad € 5,-

* niet gevolgde lessen

U heeft de mogelijkheid om de niet-gevolgde les(sen) in te halen, om alsnog het certificaat te ontvangen.
Dit kan worden geregeld door uw Keshercursus® coördinator, in overleg met de docent.

Verdere informatie

Stichting CFI NEDERLAND
Postbus 8217
3301 CE Dordrecht
[email protected]
www.keshercursus.nl

Tel.: 085 – 785 79 09

IBAN: NL90INGB0006112795
BIC:    INGBNL2A
Met vermelding Keshercursus

STEUN OOK DE VERDERE ONTWIKKELINGEN VAN DEZE KESHERCURSUS® ALS ZEGEN VOOR ALLE MENSEN

Uw Giften/Legaten/Donaties zijn welkom

Stichting CFI NEDERLAND
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL90INGB0006112795
Met vermelding Keshercursus

[email protected]
www.cfi-nederland.nl

Logo CFI Nederland